Digital Services Act (DSA)

Această pagină conține informații importante legate de Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act) - respectiv Regulamentul Parlamentului și al Consiliului (UE) 2022/2065 din 19 octombrie 2022 privind piața unică digitală și modificarea Directivei 2000/31/CE (legea privind serviciile digitale).

În magazinul nostru online oferim servicii care se încadrează în definiția serviciilor intermediare menționate în Regulamentul sus-menționat. Un astfel de serviciu este funcția care permite clienților să posteze recenzii despre produse.

În preocuparea pentru siguranța utilizării magazinului nostru online de către clienți, depunem toate eforturile pentru a elimina conținutul ilegal din serviciul menționat mai sus imediat ce aflăm despre acesta și îl verificăm.


Punct de contact pentru autoritățile și beneficiarii serviciului

Punctul de contact pentru autoritățile statelor membre ale UE, Comisia Europeană și Consiliul Serviciilor Digitale, precum și pentru beneficiarii serviciului: dsa@edaxo.ro. Comunicarea poate avea loc în limba romanian sau engleză.


Ce sunt conținuturile ilegale?

Conținutul ilegal este informația care în sine sau prin referire la o anumită acțiune nu este conformă cu legea în vigoare sau cu regulamentul. În special, acestea pot fi:

 1. conținuturi care încalcă drepturile de autor,
 2. conținuturi discriminatorii, ofensatoare, vulgare, care incită la ură sau care încalcă în alt mod drepturile personale.


Ce sunt conținuturile ilegale în recenziile despre produse?

Recenziile despre produse pot fi publicate cu condiția ca produsul evaluat să fi fost achiziționat și testat anterior. În plus, ne rezervăm dreptul de a nu publica recenzii care:

 1. induc în eroare,
 2. au fost scrise în schimbul unei recompense,
 3. conțin conținuturi publicitare, de marketing sau legate de plasarea produsului,
 4. conțin linkuri către site-uri web,
 5. încalcă drepturile personale sau principiile conviețuirii sociale,
 6. conțin date personale sau alte date sensibile,
 7. nu se referă la produs,
 8. conțin conținuturi vulgare sau general considerate ofensatoare.


Raportarea conținuturilor ilegale

Conținutul ilegal poate fi raportat prin e-mail la adresa: dsa@edaxo.ro.


Informarea despre conținuturile ilegale

Putem descoperi conținuturile ilegale singuri sau putem primi informații despre existența lor de la orice persoană sau entitate, a căror rapoarte le tratăm ca prioritare.

Nu efectuăm identificarea și verificarea automatizată a conținuturilor ilegale. Toate deciziile în acest sens sunt luate după primirea informațiilor de la persoanele sau entitățile care au cunoștințele adecvate în acest sens.


Măsurile luate în legătură cu conținuturile ilegale

După primirea informațiilor despre conținutul ilegal, îi vom restricționa accesul sau îl vom elimina. După primirea informațiilor despre conținutul ilegal de la beneficiarul serviciului nostru, putem, de asemenea:

 1. limita vizibilitatea anumitor informații, să le ștergem sau să le restricționăm accesul,
 2. suspenda sau termina furnizarea serviciului în întregime sau parțial.

Acționăm cu respectarea drepturilor fundamentale ale beneficiarilor serviciilor noastre, precum și a dreptului la libertatea de exprimare și informare. Persoanelor interesate de serviciul nostru le transmitem motivele pentru care am aplicat restricțiile.


Obligații legale

Suntem obligați să luăm măsurile corespunzătoare în cazul primirii unei ordonanțe de la o autoritate judiciară sau administrativă autorizată sau să furnizăm informațiile solicitate. Dacă aceste măsuri vă privesc pe dumneavoastră sau pe conținutul furnizat de dumneavoastră, vă vom informa în termenul stabilit în ordonanță. Dacă nu există un astfel de termen, vă vom informa cel târziu în momentul luării măsurilor de către noi.

După ce observăm orice informații care sugerează posibilitatea comiterii unei infracțiuni care pune în pericol viața sau siguranța persoanelor, vom informa imediat autoritățile competente de aplicare a legii sau judiciare ale statelor membre sau ale statelor membre implicate. În plus, vom furniza toate informațiile disponibile pentru a acționa eficient în această problemă. Prioritatea noastră este să asigurăm siguranța și protecția intereselor clienților noștri.

Dacă observați conținut ilegal, aveți dreptul să ne raportați. Puteți face acest lucru contactându-ne la adresa de e-mail: dsa@edaxo.ro.

Dacă sunteți beneficiarul unui serviciu și raportați conținut ilegal și nu sunteți de acord cu decizia noastră sau cu motivarea acesteia în legătură cu conținutul ilegal, aveți dreptul să depuneți o plângere în termen de 12 luni de la data informării. Plângerea poate fi depusă contactându-ne la adresa de e-mail: dsa@edaxo.ro. Vom răspunde la plângerea dumneavoastră cât mai cur.

pixel