Termenii și condițiile noastre de utilizare

Termenii si conditii magazinului online

 1. Prezentele regulamente specifică condițiile generale, regulile și metoda de vânzare efectuate de EDAXO SP. Z O.O. RESPONSABILITATE LIMITATĂ cu sediul în Wrocław, prin intermediul magazinului online edaxo.ro (denumit în continuare: "Magazin online") și specifică termenii și condițiile EMAKO.PL O COMPANIE DE RESPONSABILITATE LIMITATĂ cu sediul în Wrocław, servicii electronice gratuite.

§1 Definitii

 1. Zile lucrătoare - înseamnă zile din săptămână de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor publice.
 2. Livrare - înseamnă actul real de livrare a mărfurilor specificate în comandă către Client de către Vânzător, prin intermediul Furnizorului.
 3. Furnizor - înseamnă entitatea cu care Vânzătorul cooperează în domeniul livrării mărfurilor: a. firma de curierat; b. Posta Romana.
 4. Parolă - înseamnă un șir de litere, numere sau alte caractere selectate de Client în timpul înregistrării în Magazinul online, folosite pentru a asigura accesul la contul de clienți din magazinul online.
 5. Client - înseamn ă o entitate pentru care serviciile pot fi furnizate electronic sau cu care un Contract de vânzare poate fi încheiat în conformitate cu Regulamentele și reglementările legale.
 6. Consumator - înseamnă o persoană fizică care efectuează o tranzacție legală cu antreprenorul care nu are legătură directă cu activitatea sau activitatea sa profesională.
 7. Cont de client - înseamnă un panou individual pentru fiecare client, lansat în numele său de către vânzător, după ce acesta a înregistrat și încheiat contractul pentru furnizarea serviciului de cont pentru clienți.
 8. Logare - înseamnă desemnarea individuală a Clientului, stabilită de acesta, constând dintr-un șir de litere, numere sau alte caractere, necesare împreună cu Parola pentru a configura un cont de clienți în magazinul online. Autentificarea este adresa de e-mail corectă a Clientului.
 9. Antreprenor - înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, căreia legea îi conferă capacitatea juridică, desfășoară activități profesionale sau profesionale în numele său și desfășoară un act juridic direct legat de activitatea sau activitatea sa profesională.
 10. Reglementări - înseamnă aceste reglementări.
 11. Înregistrare - înseamnă un act efectiv efectuat în modul specificat în regulamente, necesar pentru ca clientul să utilizeze toate funcționalitățile magazinului online.
 12. Vânzător - înseamnă EDAXO SP. Z O.O. RESPONSABILITATE LIMITATĂ cu sediul în ul. Targowa 3 (52-326) Wrocław, NIP: 8992701105, REGON: 021332131, înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul Curții Naționale păstrat de Tribunalul raional pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, al 9-lea departament comercial al Registrului Curții Naționale sub numărul KRS 0000696921, cu un capital social de 1.000.000 PLN. ; e-mail: client@edaxo.ro, care este și proprietarul magazinului online.
 13. Site Web al magazinului - înseamnă site-urile web la care Vânzătorul rulează Magazinul Online, care operează în domeniul edaxo.ro.
 14. Bunuri - înseamnă un produs prezentat de Vânzător prin intermediul site-ului web al magazinului, care poate face obiectul unui contract de vânzare.
 15. Mediu durabil - înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informații care i se adresează personal, într-un mod care să permită accesul la informații în viitor pentru un timp adecvat scopurilor pentru care sunt utilizate aceste informații și care să permită restabilirea informațiilor stocate.
 16. Contract de vânzare - înseamnă un contract de vânzare încheiat de la distanță, în condițiile prevăzute în regulamente, între Client și Vânzător.

§2 Dispoziții generale și utilizarea magazinului online

 1. Toate drepturile asupra Magazinului Online, inclusiv drepturile de autor proprietate, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniul său de internet, site-ul magazinului, precum și modele, formulare, logo-uri postate pe site-ul web al magazinului (cu excepția siglelor și a fotografiilor prezentate pe site-ul web Magazinul în scopul prezentării bunurilor cărora le aparține drepturile de autor terțe) aparține Vânzătorului, iar utilizarea acestora poate avea loc numai într-o manieră specificată și în conformitate cu Regulamentele și cu acordul Vânzătorului exprimat în scris.
 2. Vânzătorul va încerca să facă posibilă utilizarea Magazinului Online pentru utilizatorii de Internet utilizând toate browserele web populare, sistemele de operare, tipurile de dispozitive și tipurile de conexiuni la Internet. Cerințele tehnice minime care permit utilizarea site-ului Magazinului Online sunt un browser Internet cel puțin Internet Explorer 11 sau Chrome 66 sau FireFox 60 sau Opera 53 sau Safari 5 sau mai nou, cu Javascript activat, acceptând „cookie-uri” și o legătură de internet cu debit de cel puțin 256 kbit / s. Site-ul Magazinului este optimizat pentru o rezoluție minimă de ecran de 1024x768 pixeli.
 3. Vânzătorul folosește mecanismul „cookie-urilor”, care atunci când Clienții utilizează site-ul Web al Magazinului, sunt salvate de serverul Vânzătorului pe hard disk-ul terminalului Clientului. Utilizarea „cookie-urilor” are ca scop funcționarea corectă a site-ului web al magazinului online pe dispozitivele terminale ale clienților. Acest mecanism nu dăunează dispozitivului final al Clientului și nu modifică configurația dispozitivelor finale ale Clientului sau a software-ului instalat pe aceste dispozitive. Fiecare client poate dezactiva mecanismul „cookie-urilor” din browserul web al dispozitivului terminal. Vânzătorul indică faptul că dezactivarea „cookie-urilor” poate provoca dificultăți sau poate împiedica utilizarea site-ului web al magazinului online.
 4. Pentru a plasa o comandă în magazinul online prin intermediul site-ului web al magazinului online sau prin e-mail și pentru a utiliza serviciile disponibile pe site-ul web al magazinului online, clientul trebuie să aibă un cont de e-mail activ.
 5. Pentru a plasa o comandă prin intermediul magazinului online prin telefon, este necesar ca Clientul să aibă un număr de telefon activ și un cont de e-mail activ.
 6. Este interzis ca Clientul să furnizeze conținut ilegal și Clientul să utilizeze Magazinul Online, Site-ul Magazinului Online sau servicii gratuite furnizate de Vânzător într-o manieră contrară legii, decenței sau încălcării drepturilor personale ale terților.
 7. Vânzătorul declară că natura publică a internetului și utilizarea serviciilor electronice pot implica riscul obținerii și modificării datelor Clientului de către persoane neautorizate, de aceea Clienții ar trebui să utilizeze măsuri tehnice adecvate care să reducă la minimum amenințările menționate mai sus. În special, ar trebui să folosească programe de protecție a antivirusului și a identității utilizând internetul. Vânzătorul nu solicită Clientului să furnizeze Parola sub nicio formă.
 8. Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor magazinului online pentru a desfășura activitatea Clientului care ar încălca interesul Vânzătorului.

§3 Inregistrare

 1. Pentru a crea un Cont de Client, Clientul este obligat să se înregistreze gratuit.
 2. Înregistrarea nu este necesară pentru a plasa o comandă în Magazinul Online.
 3. Pentru a se înregistra, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare furnizat de Vânzător pe site-ul web al Magazinului și să trimită formularul de înregistrare completat electronic Vânzătorului, selectând funcția corespunzătoare din formularul de înregistrare. În timpul înregistrării, Clientul stabilește o parolă individuală.
 4. La completarea formularului de înregistrare, Clientul are posibilitatea de a citi Regulamentul, acceptând conținutul acestuia marcând câmpul corespunzător din formular.
 5. În timpul înregistrării, Clientul poate consimți voluntar la prelucrarea datelor sale personale în scop de marketing prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înregistrare. În acest caz, Vânzătorul informează clar despre scopul colectării datelor personale ale Clientului, precum și despre Vânzătorii cunoscuți sau destinatarii așteptați ai acestor date.
 6. Consimțământul Clientului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scop de marketing nu condiționează posibilitatea încheierii unui contract cu Vânzătorul pentru furnizarea serviciului de cont pentru clienți prin mijloace electronice. Consimțământul poate fi retras în orice moment prin transmiterea unei declarații corespunzătoare de către Client către Vânzător. Declarația poate fi, de exemplu, trimisă la adresa Vânzătorului prin e-mail.
 7. După trimiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, prin e-mail la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, confirmarea înregistrării de către Vânzător. În acest moment, este încheiat un contract pentru furnizarea serviciului de cont de clienți prin mijloace electronice, iar clientul câștigă opțiunea de accesare a contului de client și de a face modificări la datele furnizate în timpul înregistrării.

§4 Comenzii

 1. Informațiile conținute pe site-ul Magazinului nu constituie o ofertă a Vânzătorului în sensul Codului Civil, ci doar o invitație către clienți să depună oferte pentru a încheia un Contract de vânzare.
 2. Clientul poate efectua comenzi în magazinul online prin intermediul site-ului web al magazinului online sau prin poștă electronică 7 zile pe săptămână, 24 de ore din 24.
 3. Clientul poate efectua comenzi în Magazinul online prin telefon în timpul orelor și zilelor indicate pe site-ul web al magazinului online.
 4. Clientul care plasează o comandă prin intermediul site-ului Magazinului Online completează comanda selectând Produsul de care sunt interesați. Bunurile sunt adăugate la comandă prin selectarea comenzii "ADAUGĂ LA COȘ DE CUMPĂRATURI" sub Bunul dat prezentat pe site-ul Magazinului. După completarea întregii comenzi și indicarea metodei de livrare și modalitate de plată în „CART”, clientul plasează comanda prin trimiterea formularului de comandă către Vânzător, selectând butonul „CUMPĂRĂ ȘI PLATĂ” de pe site-ul magazinului. De fiecare dată înainte de a trimite comanda către Vânzător, Clientul este informat despre prețul total pentru Marfa și Livrarea selectată, precum și despre toate costurile suplimentare pe care este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de Vânzare.
 5. Clientul care plasează o comandă prin telefon folosește numărul de telefon furnizat de Vânzător pe site-ul magazinului. În timpul conversației telefonice, Clientul indică Vânzătorului numele Bunului din Produsele găsite pe site-ul Web al magazinului, cantitatea Bunului pe care ar dori să îl comande și specifică metoda și adresa Livrării și forma de plată și, de asemenea, indică, la alegerea sa, adresa de e-mail sau adresa de corespondență care trebuie confirmată de Vânzătorul conținutului contractului propus și confirmarea comenzii - în cazul încheierii Acordului de vânzare între Client și Vânzător. De fiecare dată în timpul unei conversații telefonice, Vânzătorul informează Clientul despre prețul total al mărfurilor selectate și costul total al metodei de livrare alese, precum și despre toate costurile suplimentare pe care Clientul ar fi obligat să le plătească în cazul în care contractul de vânzare ar fi încheiat.
 6. După încheierea Contractului de Vânzare prin telefon, Vânzătorul va trimite informații pe un suport durabil la adresa de e-mail sau corespondența furnizată de Client, confirmând condițiile Contractului de vânzare. Confirmarea include, în special: o descriere a mărfurilor care face obiectul acordului de vânzare, prețul acestuia, costul livrării și informații despre orice alte costuri pe care Clientul este obligat să le suporte în legătură cu Acordul de vânzare.
 7. Clientul care plasează o comandă prin e-mail o trimite la adresa de e-mail furnizată de Vânzător pe site-ul magazinului. În mesajul transmis Vânzătorului, Clientul furnizează în special: numele Bunului, culoarea și cantitatea acestuia din Produsele prezentate pe site-ul Magazinului Online și datele de contact ale acestora.
 8. După primirea e-mailului de la Client, menționat la §4 alin. 7, Vânzătorul trimite un mesaj de retur către Client prin e-mail, furnizându-le datele de înregistrare, prețul mărfurilor selectate, precum și posibilele forme de plată și modalitatea de livrare, împreună cu costul acestuia, precum și informații despre toate plățile suplimentare pe care Clientul le-ar suporta în baza Contractului de vânzare. Mesajul conține, de asemenea, informații pentru Client că încheierea Acordului de vânzare prin e-mail implică obligația de a plăti Bunurile comandate. Pe baza informațiilor furnizate de Vânzător, Clientul poate efectua o comandă prin trimiterea unui mesaj electronic către Vânzător, indicând forma de plată aleasă și modalitatea de livrare.
 9. Plasarea unei comenzi este trimiterea de către Client a unei oferte către Vânzător pentru a încheia un Contract de vânzare a mărfurilor care face obiectul comenzii.
 10. După plasarea comenzii, Vânzătorul trimite la adresa de e-mail furnizată de Client confirmarea transmiterii acesteia.
 11. Apoi, după confirmarea comenzii, Vânzătorul trimite la adresa de e-mail oferită de Client informații despre acceptarea comenzii pentru implementare. Informațiile despre acceptarea comenzii de implementare sunt declarația de acceptare a vânzătorului a ofertei menționată la §4 alin 9 de mai sus și la primirea acestuia de către client, se încheie un contract de vânzare.
 12. După încheierea Acordului de vânzare, Vânzătorul confirmă condițiile Clientului, trimițându-le pe un suport durabil la adresa de e-mail a Clientului sau în scris la adresa furnizată de acesta în timpul înregistrării sau a comenzii.
 13. Dacă metoda de plată aleasă este „plată în avans” și Clientul nu plătește comanda în termen de 7 zile de la cumpărare, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda și rezervarea mărfurilor.

§5 Platii

 1. Prețurile de pe site-ul magazinului plasate lângă un bun dat sunt prețuri brute și nu conțin informații despre costurile de livrare și orice alte costuri pe care Clientul va fi obligat să le suporte în legătură cu Acordul de vânzare, despre care Clientul va fi informat atunci când alege metoda de livrare și plasează comanda.
 2. Clientul poate alege următoarele forme de plată pentru mărfurile comandate: a) transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (în acest caz, comanda va fi procesată după ce Vânzătorul a trimis Clientului confirmarea comenzii și după ce fondurile au fost creditate în contul Vânzătorului). Clientul care alege metoda de plată de mai sus este obligat să plătească comanda în termen de 7 zile de la trimiterea de catre Vânzătorul confirmarea comenzii către Client. b) card de plată sau transfer bancar prin intermediul unui sistem de plată extern Przelewy24.pl, operat de PayPro S.A. cu sediul social la Poznań (în acest caz, executarea comenzii va fi începută după ce Vânzătorul va trimite Clientului confirmarea comenzii și după primirea fondurilor pe contul bancar al Vânzătorului); c) numerar la livrare, plata Furnizorului la efectuarea livrării (în acest caz, implementarea comenzii va începe după ce Vânzătorul va transmite Clientului confirmarea comenzii); d) un voucher cadou - prin furnizarea numărului voucherului într-un formular dedicat la plasarea unei comenzi pe site-ul web al magazinului (în acest caz, comanda va fi începută după ce Vânzătorul va trimite Clientului confirmarea comenzii și verificarea corectitudinii codului voucherului furnizat de Client).
 3. Clientul este informat de fiecare dată de către Vânzător pe site-ul magazinului cu privire la data la care este obligat să efectueze plata pentru comandă în suma rezultată din Acordul de vânzare încheiat.
 4. În cazul în care Clientul nu reușește să efectueze plata în termenul prevăzut la §5 alin. 3 din Regulamente, Vânzătorul stabilește un termen limită suplimentar pentru ca Clientul să efectueze plata și îl informează pe Client cu privire la aceasta pe un suport durabil. Informațiile despre termenul de plată suplimentar conțin și informații care, după expirarea acestui termen, Vânzătorul se va retrage din Contractul de vânzare. În cazul expirării ineficiente a celui de-al doilea termen de plată, Vânzătorul va transmite Clientului unui suport durabil o declarație de retragere din contract în temeiul art. 491 din Codul civil.

§6 Livrare

 1. Vânzătorul efectuează Livrarea pe teritoriul Romaniei.
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Mărfurile care fac obiectul Acordului de vânzare fără defecte.
 3. Vânzătorul publică pe site-ul web al magazinului informații despre numărul de zile lucrătoare necesare livrării și executării comenzii.
 4. Termenul limită pentru livrare și executarea comenzii indicate pe site-ul web al magazinului este calculat în Zile Lucrătoare, în conformitate cu §5 alin. 2 din Regulament.
 5. Termenul limită de livrare și execuție a comenzii indicate pe site-ul web al magazinului este calculat în Zile lucrătoare de la data încheierii Contractului de vânzare în cazul în care Clientul alege opțiunea „plata ramburs”.
 6. Bunurile comandate sunt livrate Clientului prin intermediul furnizorului la adresa indicată în formularul de comandă.
 7. În ziua expedierii Bunului către Client, informațiile care confirmă expedierea coletului de către Vânzător sunt trimise la adresa de e-mail a Clientului.
 8. Clientul este obligat să examineze coletul livrat în timp și în modul adoptat pentru coletele de un anumit tip. În cazul unui defect sau a deteriorarii coletului, Clientul are dreptul să solicite angajaților Furnizorului să întocmească un raport corespunzător.
 9. În absența Clientului la adresa indicată de acesta la trimiterea comenzii ca adresă de livrare, angajatul Furnizorului va lăsa o notificare sau va încerca să ne contacteze telefonic pentru a stabili data la care va fi prezent Clientul. În cazul returnării returului bunurilor comandate către magazinul online de către furnizor, Vânzătorul va contacta Clientul prin e-mail sau telefon, stabilind din nou data și costul livrării cu Clientul.

§7 Garanție

 1. Vânzătorul oferă furnizarea de bunuri fără defecte fizice și legale. Vânzătorul răspunde de Client dacă Bunul are un defect fizic sau legal (garanție).
 2. Dacă Bunul are un defect, Clientul poate: a) face o declarație cu privire la reducerea prețului sau retragerea din Contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul imediat și fără inconveniente necuvenite pentru Client înlocuiește Produsul defect cu un Produs care nu este defect sau elimină defectul. Această limitare nu se aplică dacă Bunul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu a îndeplinit obligația de a înlocui Bunul cu un bun lipsit de defecte sau de a elimina defectele. În loc să înlocuiască defectul propus de Vânzător, Clientul poate solicita înlocuirea Produsului pentru unul fără defecte sau în loc să înlocuiască Bunul, cererea înlăturarii defectului, cu excepția cazului în care elementul este în conformitate cu contractul în modul ales de Client este imposibil sau ar necesita costuri excesive în comparație cu metoda propusă de Vânzător. La evaluarea costurilor în exces, se ia în considerare valoarea Bunului fără defecte, tipul și semnificația defectului găsit, precum și inconvenientul la care altfel Clientul ar fi expus. b) solicită înlocuirea Produsului defect cu unul fără defecte sau eliminarea defectului. Vânzătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu un produs lipsit de defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără inconveniente nejustificate pentru client. Vânzătorul poate refuza să satisfacă solicitarea Clientului dacă aducerea Produsului defect în conformitate cu Contractul în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu a doua metodă posibilă de conformitate cu Contractul de Vânzare. Costul reparației sau înlocuirii este suportat de Vânzător.
 3. Clientul care își exercită drepturile în baza garanției este obligat să livreze obiectul defect pe adresa Vânzătorului. În cazul unui Client care este consumator, costul de livrare este acoperit de Vânzător.
 4. Vânzătorul răspunde în garanție dacă se constată un defect fizic în termen de doi ani de la eliberarea de către Marfă a Clientului. Cererea pentru înlăturarea defectului sau înlocuirea Produsului cu un produs fără defecte expiră după un an, dar această perioadă nu poate termina înainte de perioada specificată în prima teză. În această perioadă, Clientul se poate retrage din Contractul de vânzare sau poate depune o declarație privind reducerea prețurilor din cauza unui defect în Bun. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea Produsului pentru una nedeterminată sau eliminarea defectului, termenul limită pentru retragerea din Acordul de vânzare sau depunerea unei declarații de reducere a prețurilor începe cu expirarea ineficientă a termenului pentru a înlocui Bunul sau pentru a înlătura defectul. 5. Vânzătorul nu utilizează soluționarea litigiilor extrajudiciare menționate în Legea din 23 septembrie 2016 privind soluționarea în afara instanței a litigiilor de consum.

§8 Reclamații

 1. Orice reclamații referitoare la Bunuri sau la punerea în aplicare a Acordului de vânzare, Clientul se poate adresa în scris la adresa Vânzătorului.
 2. În termen de 14 zile de la solicitarea care conține reclamația, Vânzătorul răspunde la reclamația Bunurilor sau reclamației referitoare la punerea în aplicare a Acordului de vânzare raportat de Client.
 3. Clientul poate depune o reclamație Vânzătorului în legătură cu utilizarea serviciilor gratuite furnizate electronic de către Vânzător. Plângerea poate fi depusă în format electronic și trimisă la adresa client@edaxo.ro. În reclamație, Clientul trebuie să includă o descriere a problemei. Vânzătorul va examina prompt, dar cel târziu în termen de 14 zile, să examineze reclamațiile și să răspundă Clientului.

§9 Garanție

 1. Bunurile vândute de către Vânzător pot fi acoperite de o garanție acordată de producătorul Bunului sau de distribuitor.
 2. În cazul Produselor care fac obiectul unei garanții, informațiile privind existența și conținutul garanției sunt întotdeauna prezentate pe site-ul web al magazinului.

§10 Retragere din contractul de vânzare

 1. Clientul care este un consumator care a încheiat un contract de vânzare se poate retrage din acesta în termen de 30 de zile, fără a da un motiv.
 2. Perioada de retragere din Acordul de vânzare începe din momentul în care Consumatorul intră în posesia Bunului. Consumatorul se poate retrage din Contractul de vânzare prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător. Această declarație poate fi transmisă, de exemplu, în scris la adresa Vânzătorului, prin e-mail la adresa Vânzătorului. Declarația poate fi făcută pe formular, al cărui model a fost postat de către Vânzător pe site-ul magazinului, la formularul de retragere. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia. Consumatorul se poate retrage din Contractul de vânzare prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web la formularul de retragere electronică. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia. Vânzătorul va confirma imediat Consumatorului primirea formularului transmis prin intermediul site-ului.
 3. În cazul retragerii din Contractul de vânzare, acesta este considerat nul.
 4. Dacă Consumatorul a prezentat o declarație de retragere din Acordul de vânzare înainte ca Vânzătorul să își accepte oferta, oferta încetează să mai fie obligatorie.
 5. Vânzătorul este obligat să transmită imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului la retragerea din Contractul de vânzare, să returneze toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul de livrare a mărfii către consumator. Vânzătorul poate reține rambursarea plăților primite de la Consumator până la primirea Bunului înapoi sau livrarea de către Consumator a dovezii de trimitere a Bunului, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi.
 6. În cazul în care Consumatorul care exercită dreptul de retragere a ales o metodă de livrare a Mărfurilor, în afară de cea mai ieftină metodă de livrare regulată oferită de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să restituie costurile suplimentare suportate de Consumator.
 7. Consumatorul este obligat să returneze Bunurile Vânzătorului imediat, dar nu mai târziu în termen de 14 zile din ziua în care s-a retras din Acordul de vânzare. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți Bunurile pe adresa Vânzătorului înainte de termen.
 8. În cazul retragerii, Clientul care este Consumator va suporta numai costurile directe de returnare a Bunului.
 9. Dacă, datorită naturii sale, Bunurile nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, Vânzătorul informează Consumatorul despre costurile de returnare a articolelor de pe site-ul Web al Magazinului.
 10. Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii Bunului ca urmare a utilizării sale într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunului.
 11. Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeași metodă de plată folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a acceptat în mod expres o metodă diferită de returnare, care nu implică niciun cost pentru el.
 12. Dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare nu are dreptul la Clientul care este Consumator în legătură cu contractele în care Bunul este un articol livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.

§11 Servicii gratuite

 1. Vânzătorul oferă clienților servicii electronice gratuit: a) Newsletter; b) Managementul contului clienților; c) Postarea feedback-ului.
 2. Servicii specificate la §11 alin. 1 de mai sus sunt furnizate 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.
 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a alege și de a modifica tipul, forma, ora și metoda de a oferi acces la serviciile listate selectate, despre care va informa Clienții într-o manieră adecvată pentru modificarea regulamentelor.
 4. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de orice Client care introduce adresa de e-mail utilizând formularul de înregistrare furnizat de Vânzător pe site-ul Web al Magazinului. După trimiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, prin e-mail, link-ul de activare furnizat în formularul de înregistrare, pentru a confirma abonarea la abonamentul la Newsletter. La activarea linkului de către Client, se încheie un contract pentru furnizarea electronică a serviciului Newsletter. În plus, Clientul poate bifa caseta corespunzătoare din formularul de înregistrare în timpul înregistrării pentru a vă abona la serviciul Newsletter.
 5. Serviciul Buletin informativ constă în trimiterea de către Vânzător, la adresa de e-mail, a mesajelor în formă electronică care conțin informații despre produse sau servicii noi din oferta Vânzătorului. Buletinul informativ este trimis de către Vânzător tuturor clienților care s-au abonat.
 6. Fiecare buletin informativ adresat clienților date include, în special: informații despre expeditor, câmpul „subiect” completat, specificând conținutul expedierii, precum și informații despre posibilitatea și metoda de dezabonare de la serviciul gratuit de newsletter.
 7. Clientul poate oricând să renunțe la primirea Buletinului informativ prin dezabonarea abonamentului prin intermediul link-ului conținut în fiecare mesaj electronic trimis ca parte a serviciului Newsletter sau prin dezactivarea câmpului corespunzător din Contul Clienților.
 8. Serviciul de întreținere a contului clienților este disponibil după înregistrare în termenii descriși în regulamente și constă în furnizarea Clientului de un panou dedicat pe site-ul web al magazinului, care permite Clientului să modifice datele pe care le-a furnizat în timpul înregistrării, precum și să urmărească starea comenzilor și istoricul comenzilor deja finalizate.
 9. Clientul care s-a înregistrat poate trimite o cerere de eliminare a Contului de vânzător, cu toate acestea, în cazul în care Vânzătorul solicită ștergerea Contului Clientului, acesta poate fi șters până la 14 zile de la solicitare.
 10. Serviciul de înregistrare constă în a permite Vânzătorului, Clienților care au un Cont de Client, să publice pe site-ul web al magazinului declarații individuale și subiective ale Clientului cu privire la anumite bunuri.
 11. Renunțarea la serviciu Postarea avizelor este posibilă în orice moment și constă în faptul că Clientul încetează să posteze conținut pe site-ul web al magazinului.
 12. Vânzătorul are dreptul să blocheze accesul la Contul Clientului și la servicii gratuite, în cazul în care Clientul acționează în detrimentul Vânzătorului sau al altor Clienți, Clientul încalcă legea sau Regulamentele, precum și atunci când blocarea accesului la Contul Clientului și la serviciile gratuite este justificată din motive de securitate. - în special: încălcarea securității site-ului web al magazinului de către Client sau alte activități ale hackerilor. Blocarea accesului la Contul Clientului și la servicii gratuite din aceste motive continuă pentru perioada necesară pentru a rezolva problema care stă la baza blocării accesului la Contul Clientului și la servicii gratuite. Vânzătorul notifică Clientul cu privire la blocarea accesului la Contul Clientului și la servicii gratuite prin mijloace electronice la adresa furnizată de Client în formularul de înregistrare.

§12 Responsabilitatea clientului cu privire la conținutul postat de acesta

 1. Prin publicarea conținutului și partajarea acestuia, Clientul face o distribuție voluntară a conținutului. Conținutul postat nu exprimă părerile Vânzătorului și nu trebuie egalat cu activitățile sale. Vânzătorul nu este un furnizor de conținut, ci doar o entitate care furnizează resurse TIC adecvate în acest scop.
 2. Clientul declară că: a) este îndreptățit să utilizeze drepturi de autor de proprietate, drepturi de proprietate industrială și / sau drepturi conexe asupra lucrărilor, obiecte ale drepturilor de proprietate industrială (de exemplu, mărci comerciale) și / sau obiecte legate de drepturi conexe care compun conținutul, respectiv; b) plasarea și distribuirea ca parte a serviciilor menționate la §11 din regulamente, date personale, imagine și informații despre terți au avut loc în mod legal, voluntar și cu acordul persoanelor în cauză; c) consimte la accesul la conținutul publicat de către alți Clienți și Vânzător și autorizează Vânzătorul să le utilizeze gratuit în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări; d) consimte la dezvoltarea lucrărilor în sensul Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
 3. Clientul nu are dreptul la: a) postarea, ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din regulamente, date cu caracter personal ale terților și diseminarea imaginii terților fără permisiunea sau consimțământul unui terț cerut de lege; b) postarea de conținut publicitar și / sau promoțional ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din regulamente.
 4. Vânzătorul este responsabil pentru conținutul postat de Clienți, cu condiția să primească o notificare în conformitate cu §13 din Regulamente.
 5. În cadrul utilizării serviciilor menționate la §11 din regulamente, clienții nu pot posta conținut care ar putea, în special: a) să fie afișat cu rea-credință, de exemplu, cu intenția de a încălca drepturile personale ale terților; b) încalcă orice drepturi ale terților, inclusiv drepturi legate de protecția drepturilor de autor și drepturi conexe, protecția drepturilor de proprietate industrială, secret comercial sau legate de obligații de confidențialitate; c) ofensator sau amenințător pentru alte persoane, conține vocabular care încalcă decența (de exemplu, prin utilizarea limbajului vulgar sau a termenilor considerați frecvent ofensatori); d) să fie în conflict cu interesele Vânzătorului; e) altfel încalcă prevederile Regulamentelor, decenței, legii aplicabile, normelor sociale sau morale.
 6. În cazul în care primește o notificare în conformitate cu §13 din regulamente, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge conținutul postat de către Clienți ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din regulamente, în special în ceea ce privește conținutul pe care se bazează. cu privire la rapoartele terților sau ale autorităților relevante, s-a constatat că acestea pot constitui o încălcare a prezentului regulament sau a legii aplicabile. Vânzătorul nu efectuează monitorizarea continuă a conținutului postat.
 7. Clientul acceptă Vânzătorul să folosească gratuit conținutul său ca parte a site-ului Web al Magazinului.

§13 Raportarea amenințării sau încălcării drepturilor

 1. În cazul în care Clientul sau o altă persoană sau entitate consideră că conținutul publicat pe site-ul Web al Magazinului le încalcă drepturile, drepturile personale, decența, sentimentele, moralitatea, credințele, principiile concurenței corecte, know-how-ul, secret protejat de lege sau pe baza unei obligații , poate notifica Vânzătorul despre o posibilă încălcare.
 2. Vânzătorul, notificat despre o posibilă încălcare, întreprinde acțiuni imediate pentru a elimina de pe site-ul site-ului magazinului conținut care provoacă încălcarea.

§14 Protecția datelor cu caracter personal

 1. Normele de protecție a datelor cu caracter personal sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.

§15 Rezilierea contractului (nu se aplică contractelor de vânzare)

 1. Atât Clientul, cât și Vânzătorul pot rezilia contractul pentru furnizarea de servicii electronice în orice moment și fără a da motive, sub rezerva conservării drepturilor dobândite de cealaltă parte înainte de rezilierea celor menționate mai sus. contractul și prevederile de mai jos.
 2. Clientul care a finalizat Înregistrarea reziliază contractul de furnizare a serviciilor electronice, trimițând Vânzătorului o declarație de intenție adecvată, folosind orice mijloc de comunicare la distanță, care îi permite Vânzătorului să citească declarația de intenție a Clientului.
 3. Vânzătorul încetează contractul de furnizare a serviciilor electronice, trimițând Clientului o declarație de intenție adecvată la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării.

§16 Prevederi finale

 1. Vânzătorul este răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, dar în cazul contractelor încheiate cu Clienții care sunt Antreprenori, Vânzătorul va fi răspunzător numai în cazul unei pagube intenționate și în limitele pierderilor efectiv suportate de Clientul care este Antreprenor.
 2. Conținutul acestor reglementări poate fi înregistrat prin tipărire, economisire pe un operator de transport sau descărcare în orice moment de pe site-ul web al magazinului.
 3. În cazul unui litigiu pe baza unui acord de vânzare încheiat, părțile vor strădui să rezolve problema pe cale amiabilă. Legea aplicabilă soluționării litigiilor care decurg din prezentele reglementări este dreptul polonez.
 4. Vânzătorul informează Clientul care este Consumator cu privire la posibilitatea de a utiliza mijloace extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și remedierii. Normele de acces la aceste proceduri sunt disponibile la oficiile înregistrate sau pe site-urile web ale entităților autorizate să soluționeze litigiile în afara instanței. Aceștia pot fi, în special, avocați ai consumatorilor sau Inspectoratele Voievodate ale Inspecției Comerțului, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul web al Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorilor. Vânzătorul informează că la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ este disponibilă o platformă pentru soluționarea litigiilor online între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR).
 5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reglementări. Toate comenzile acceptate de Vânzător pentru a fi puse în aplicare înainte de data intrării în vigoare a noului Regulament sunt puse în aplicare pe baza Regulamentelor care erau în vigoare în ziua în care a fost plasată comanda de către Client. Modificarea regulamentelor intră în vigoare în termen de 7 zile de la data publicării pe site-ul magazinului online. Vânzătorul va informa Clientul cu 7 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor regulamente cu privire la modificarea regulamentelor prin intermediul unui e-mail trimis care conține un link către textul regulamentelor modificate. Dacă Clientul nu acceptă noul conținut al Regulamentului, este obligat să anunțe Vânzătorul despre acest fapt, ceea ce duce la rezilierea contractului în conformitate cu prevederile §15 din Regulamente.
 6. Regulamentul intră în vigoare din 25 mai 2018.
pixel